Testy MultiSelect – policja

MultiselectNajtrudniejszym etapem rekrutacji do Policji są testy MultiSelect. Odpada na nim około 90% kandydatów. Wynika to przede wszystkim ze skomplikowanego systemu oceny, a także z niejasności otaczających procedurę testową. Celem tego sprawdzianu jest weryfikacja, czy kandydat pasuje do profilu policjanta. Badane są takie aspekty jak: cechy charakteru, umiejętność współpracy w grupie, stabilność emocjonalna czy inteligencja. Odbywa się on z reguły od kilku dni do nawet kilku tygodni po pierwszych dwóch etapach, czyli Teście Sprawności Fizycznej oraz Teście Wiedzy Ogólnej

Jak jest przeprowadzany test multiSelect do policji?

Testy MultiSelect przeprowadzane są w sali komputerowej, gdzie każda osoba rozwiązuje go indywidualnie. Większość zadań ma charakter pytań zamkniętych, jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Oprócz predyspozycji psychologicznych badane są podstawowe umiejętności typu obliczanie średniej czy sprawność wzrokowa. Rozwiązanie całości testu MultiSelect trwa około półtorej-dwie godziny. Na końcową ocenę, oprócz części komputerowej, składa się również wynik wywiadu z psychologiem policyjnym. Zadania praktycznie mają znikomy wpływ na wynik testu multiSelect do policji. To czy zdamy, zależy czy trafimy w profil policjanta. Posiadamy odpowiedzi na profil policjanta pod nowy test multiSelect 2.

 

Podczas testu spodziewać się można:

  1. testu osobowości,
  2. rozsypanki zdań: z podanych słów należy ułożyć 3 logiczne zdania,
  3. zadań matematycznych: sprawdzają one umiejętności logicznego myślenia, a także zdolności arytmetyczne,
  4. testu spostrzegawczości: trzeba się w nim przyjrzeć dwóm obrazkom, a następnie stwierdzić czy wyświetlane grafiki są ich częścią,
  5. historyjek: krótkie teksty sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem, a także kojarzenia faktów i ich logicznego łączenia,
  6. testu psychologicznego: testowany musi ustosunkować się do kilkuset stwierdzeń dotyczących jego usposobienia, cech charakteru i sposobu radzenia sobie z kryzysowymi/stresującymi sytuacjami.

Oferujemy rozbudowaną bazę pomocy naukowych, które z pewnością ułatwią przygotowania do testu. Pośród nich znajdują się m.in. Testy Poradni Zdrowia Psychicznego, Matryce Ravena (używane do zbadania umiejętności logicznego myślenia), a także Tablice Ishary (okulistyczny test sprawdzający umiejętność odróżniania kolorów czerwonego oraz zielonego). Test niedokończonych zdań, wyjaśnienia słówek. Historyjki kryminalne, ćwiczenia na pamięć fotograficzną oraz tekstową również wielokrotnie okazały się przydatne podczas procesu rekrutacyjnego na policjanta. Grafiki i zadania matematyczne przydadzą się do etapu badającego zdolności arytmetyczne i logiczne. Co ważne posiadamy nowy profil policjanta – nie te stare ponad 560 pytań !!! . Posiadamy również cechy policjanta, wady, zalety – bardzo przydatne podczas testu multiSelect. Oprócz tego polecamy nasz autorski poradnik, w którym zebrane zostały profesjonalne porady, które przydadzą się nie tylko na test MultiSelect, ale również na rozmowie kwalifikacyjnej, czy już podczas pracy w zawodzie policjanta.

Przygotowanie do testu multiSelect

Przygotowanie do testu MultiSelect jest kluczowym etapem rekrutacji policyjnej. W wypadku niezdania kandydat musi odczekać pełne 12 miesięcy(obecnie trwają przygotowania żeby ten czas skrócić do 6), by móc do niego podejść ponownie. Warto jest więc włożyć odpowiednio dużo czasu i pracy w naukę do testu MultiSelect, by nie musieć później czekać całego roku na kolejne podejście.

Najgorszym, co może się przydarzyć podczas testu multiSelect do policji jest oczywiście stres. Sprawia on, że zamglony zostaje trzeźwy osąd oraz wątpliwie ukazuje kwestie, które na co dzień mogą być nieskomplikowane.
Celem naszego działania jest przygotowanie kandydatów w taki sposób, żeby zaznajomili się z formą testu multiSelect, a także wiedzieli dlaczego należy wybrać daną odpowiedź. Dzięki tym podstawowym informacjom znacznie zmniejszy się stres związany z niewiadomą, która czeka na kandydata podczas właściwego testu.
Trzeba również wiedzieć, że odpowiadając na pytania zawarte w multiSelect nie należy kierować się tylko i wyłącznie tym, że na teście próbnym padła taka odpowiedź. Przede wszystkim należy zrozumieć samą istotę danego pytania, które często bywa dwuznaczne. Nie można tego bagatelizować, ponieważ psycholog policyjny ma wgląd do wyniku z tego testu. Zdarza się, że dopytuje on, dlaczego padła taka odpowiedź, a nie inna. Kiedy zauważy wahanie oraz wątpliwe próby argumentacji łatwo domyśli się, że kandydat nie odpowiadał do końca szczerze, co może mieć negatywne skutki w ostatecznym podsumowaniu tego etapu. Dlatego wysyłamy wam opracowany profil policjanta, żebyście wiedzieli jak macie odpowiadać żeby to zaliczyć.

Dlaczego multiSelect jest tak ważny?

Test Multiselect do policji pokazuje on przede wszystkim to, czy kandydat ma odpowiednie predyspozycje do służby policyjnej, ponieważ nawet najwyższy wynik z Testu Wiedzy Ogólnej, czy Testu Sprawności Fizycznej może być niewystarczający, kiedy osoba ubiegająca się o stanowisko policjanta jest słaba psychicznie i nie odpowiada profilowi policjanta.
W przypadku osoby, która świeżo wpadła na pomysł, by zostać funkcjonariuszem policji dobrą opcją będzie zapoznanie się z testem multiSelect, ponieważ pomoże on lepiej sprawdzić, czy dana osoba na to stanowisko się nadaje, bądź też nie. Policjant to bardzo wymagający zawód, dlatego decyzja musi zostać podjęta odpowiedzialnie.

Zagrożenia w zawodzie policjanta

Praca w policji niesie ze sobą wiele negatywnych działań na rzecz psychiki ludzkiej. To oczywiste, że policjant będzie w swoim zawodzie narażony na styczność z przykrymi zdarzeniami, takimi jak obelgi, styczność z niebezpiecznymi przestępcami, potencjalnym uszczerbkiem na zdrowiu lub nawet śmiercią. Następstwem tych zdarzeń może być depresja, nerwica i inne choroby psychiczne, które mogą uniemożliwić dalszą pracę w tym zawodzie. Kandydat na policjanta musi mieć nawet nie przeciętną, ale bardzo mocną psychikę, ponieważ tylko na takiej osobie przełożony może polegać.

Ważna rola testów. MultiSelect – Policja

Policjant odpowiada za bezpieczeństwo obszaru, w którym pracuje. Dlatego testów multiSelect (policja) nie zdaje tak spora ilość kandydatów(nie trafiają w profil policjanta). MultiSelect ma na celu wyselekcjonowanie tylko pewnych osób, które będą w stanie zaprowadzić odpowiedni porządek. Obywatele muszą mieć również pewność, że za ich bezpieczeństwo nie będzie odpowiadała osoba niestabilna psychicznie. To bardzo ważne, ponieważ policjant jest wizytówką całej instytucji, a nie da się ukryć, że opinie o policji są bardzo różne.

Cały proces rekrutacji na stanowisko w policji składa się z czterech elementów. Pierwsze dwa odbywają się tego samego dnia i jest to Test Wiedzy Ogólnej i Test Sprawności Fizycznej.
Następnie przeprowadzany zostaje multiSelect policja. Końcowym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna, która stanowi podsumowanie wszystkich poprzednich. Jest dodatkowo wzbogacona o wiele działań komisji, które mają postawić kandydata pod presją stresu, zakłopotania i wielu innych.

Kiedy wszystkie testy zostaną zdane, wtedy wynik kandydata zostaje umieszczony w rankingu, gdzie najlepszym zostanie przyznana możliwość pracy w policji.

Nasze testy są bez ograniczenia czasowego i bez limitu !

Dołącz do grona zadowolonych kandydatów, którzy już dzisiaj mogą szczycić się posiadaniem policyjnego munduru!

Kontakt:

Jarosław Sokołowski ( NOFX )

testydopolicji@op.pl
gg 6775028
tel: 666 194 944 (w godzinach 10-17)

Zapraszamy

multiselect