Testy psychologiczne (psychotesty) do policji

Prawdopodobnie najważniejsze dla policjanta jest psychologiczne przystosowanie do pracy. Wiele jest osób posiadających niezbędną wiedzę ogólną i przygotowanie fizyczne, jednak w dalszym ciągu nie będących materiałem na policjanta. Jest to przecież praca wymagająca mocnej psychiki, umiejętności podejmowania decyzji w kryzysowych sytuacjach i kompetencji interpersonalnych. Dlatego tak ważną częścią rekrutacji do policji są psychotesty.

Testy psychologiczne do policji – na czym polegają?

W związku ze specyfiką pracy w zawodzie policjanta psychotesty do policji również mają swój szczególny charakter, w pracy policjanta niezwykle ważną kwestią jest sprawdzenie predyspozycji psychicznych danych kandydatów, ponieważ może to mieć bezpośredni wpływ na późniejsze prawidłowe wykonywanie swoich obowiązków przez funkcjonariuszy. Psychotesty do policji polegają na sprawdzeniu odpowiedzi kandydatów na pytania o różne sytuacje dnia codziennego, w ten sposób możliwa jest ocena i stworzenie profilu przyszłego policjanta, a także ustalenie, czy może on pracować w tym zawodzie.

Testy psychologiczne do policji

Test psychologiczny składa się ze stwierdzeń dotyczących między innymi cech charakteru, ogólnie pojętego podejścia do życia i pracy policjanta, równowagi emocjonalnej itp. Jeżeli trafiło się w profil policjanta – praktycznie testy mamy zdane.  Profil jest u nas dostępny. Gdy psychotesty zostaną sprawdzone, odbywa się rozmowa z psychologiem. Specjalista zadaje kandydatowi m.in pytania oparte na odpowiedziach udzielonych w trakcie testu, patrzy czy się nie stresujemy, obserwuje nasze zachowanie itp.

Zrozumienie zadania

Bardzo ważne jest przede wszystkim zrozumienie tego, jak przebiega zadanie, ponieważ gotowe odpowiedzi, nawet jeżeli dadzą punkty w teście psychologicznym do policji – mogą działać na niekorzyść kandydata. Trzeba wiedzieć, że psycholog może dopytywać, dlaczego właśnie taka odpowiedź została udzielona. Kiedy osoba startująca na stanowisko policjanta wybrała daną odpowiedź tylko dlatego, że w jakimś arkuszu było napisane, żeby zaznaczyć „tak” lub „nie”, może być to zgubne. Pytając o dane zagadnienie, psycholog policyjny z łatwością dostrzeże wahanie i domyśli się, że udzielenie odpowiedzi nie było szczere. Co więcej, niepewność i inne podobne kwestie mogą oznaczać wyłącznie stres kandydata przed odbywającą się rozmową, dlatego należy zachować trzeźwy osąd, odpowiadać zwięźle i szybko.

Sytuacje stresowe podczas psychotestów do policji

Oczywiście wystawienie kandydata na takie stresowe sytuacje ma swój cel i chodzi tutaj o sprawdzenie, jak zachowa się on jako już pracujący policjant. Trzeba wiedzieć, że zdarzają się różne sytuacje, niezależnie od tego, w jakim miejscu będzie dana osoba działała. Styczność z brutalnością oraz innymi nieciekawymi sytuacjami wywiera ogromną presję, dlatego nawet jeżeli ktoś uważa swoją osobę za odważną, prawda może okazać się zgoła inna. Wejście w interakcję z niebezpiecznymi osobami, przyjechanie na miejsce zdarzenia, gdzie znajdują się martwe osoby – chcąc nie chcąc pozostawia odcisk na psychice, a słabsze osoby mogą sobie z taką presją nie poradzić. Prawdopodobnie nikogo nie dziwi, że praca policjanta często może prowadzić do nerwicy, depresji i jeszcze innych chorób psychicznych.

Być może właśnie testy psychologiczne do policji jest dla kandydatów źródłem największego stresu. Po pierwsze, wydaje się całkowicie nieprzewidywalny. Nie jest to przecież test wiedzy, do którego się klasycznie „zakuwa”. Co więcej, kandydaci mogą odbierać go osobiście, ponieważ w jego trakcie oceniane są jego cechy charakteru i umiejętności impersonalne. Jednak policjant to osoba publiczna, dlatego kandydat musi zdawać sobie sprawę, że często będzie oceniany w różnych aspektach.

Jak zredukować stres, przy psychotestach?

Okazuje się jednak, że ten stres można w znaczący sposób zredukować. Wbrew pozorom, do psychotestów do policji jak najbardziej można się przygotować. W tym celu można wykorzystać udostępnianą przez nas bazę pytań, które  pojawiają się na teście. Dzięki nam uzyskasz również dostęp do poradnika, który wyjaśnia aspekty testu, które mogą być dla kandydatów niejasne. Dzięki temu będziesz wiedział, czego się spodziewać na psychotestach do policji!

Udostępniamy również szeroką gamę pomocy naukowych przydatnych w trakcie przygotowania do testu w Poradni Zdrowia Psychicznego. Należą do nich między innymi używana do badania zdolności umiejętności logicznego myślenia Matryca Ravena.

Co ważne, dzięki naszym materiałom możesz zyskać nie tylko wiedzę, ale i przede wszystkim spokój psychiczny. Dzięki temu będziesz mógł o wiele lepiej zaprezentować się w trakcie psychotestów do policji. Kiedy wiadomo, czego się spodziewać – zmniejsza się stres, dlatego merytoryczne przygotowanie jest niezwykle ważne. Co prawda zdarza się, że stresowe sytuacje wpływają pozytywnie, jednak nie w przypadku, gdy bierze się udział w tak ważnym teście!

Opinie o psychotestach w policji

Psychotesty do policji charakteryzują się zróżnicowaną opinią. Według niektórych to prosta kwestia, natomiast inni uważają ją za najtrudniejszą podczas wszystkich testów. Dlaczego? Prawdopodobnie ze względu na indywidualne predyspozycje każdego z kandydatów. Fakt, większość osób ubiegających się na stanowisko policjanta odpada właśnie na tym etapie, jednak wymagania nie są zbyt wygórowane. Najwięcej wnosi wcześniej wspomniany stres, przez który wiele osób nie jest w stanie trzeźwo myśleć. Jednak kiedy tak jest, to wielce prawdopodobne, iż taki człowiek w ogóle do pracy w policji się nie nadaje. Może to brzmieć odrobinę ostro, jednak praca policjanta niesie ze sobą ogromną odpowiedzialność, dlatego nie można tych kwestii bagatelizować. W końcu nikt nie chciałby mieszkać w miejscu, o którego porządek dbają osoby niestabilne psychicznie.

Umiejętność zachowania zimnej krwi w stresowych sytuacjach jest kluczowa. Policjant nie powinien czuć się urażony, kiedy ktoś wyrazi przed nim kwestie niezgodne z jego przekonaniami. Co więcej, w nagłych sytuacjach liczy się szybkość podejmowania decyzji, dlatego słabe psychicznie osoby mogą sobie zwyczajnie nie poradzić i być wadliwym ogniwem jakiejś akcji, która przez nich skazana będzie na niepowodzenie. Konsekwencją takiego działania może być nie tylko nagana przełożonego, ale też wydalenie ze służby i narażenie osób trzecich na utratę życia bądź zdrowia – wszystko zależy od powagi sytuacji.

Najlepsze psychotesty do policji!

Kiedy jednak kandydat jest pewny swojego powołania i chce po prostu lepiej się przygotować do testów psychologicznych do policji, które go czekają, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby skorzystać z naszej oferty, ponieważ da to po pierwsze lepszy pogląd, czy dana osoba faktycznie się nadaje, a po drugie da możliwość zapoznania się z formą owych testów, co zniweluje element zaskoczenia podczas właściwego podejścia. Decydując się na skorzystanie z naszej oferty testów psychologicznych do policji, możesz mieć pewność, że są one całkowicie legalne. Dzięki doświadczeniu naszej firmy związanemu z testami psychologicznymi do policji i kwestiami rekrutacji dla policjantów jesteśmy w stanie zaoferować najlepsze wsparcie, które cechuje się najwyższą jakością.

Nasze psychotesty do policji są najczęściej wybierane w Polsce. Pytania do egzaminów aktualizujemy na bieżąco, dlatego nie musisz martwić się, że czegoś zabraknie w trakcie przygotowań. Decydując się na skorzystanie z oferowanych przez naszą firmę testów psychologicznych do policji, zyskasz do nich nieograniczony dostęp bez względu na to, w jakim czasie będziesz z nich korzystać. Zawsze dbamy o to, żeby jak najszybciej odpowiadać na potrzeby klientów, dlatego psychotesty do policji  otrzymasz bardzo szybko, bo w ciągu jedynie kilku minut.

Warto wiedzieć, że w przypadku porażki na którymś z etapów psychotestów do policji, osoba ubiegająca się o stanowisko ponownie może wziąć udział w rekrutacji dopiero po upływie 12 miesięcy.