29 Lis

100 % Pozytywnych opinii !!! – Dziękujemy !!!

Na dzień 29 listopada 2013 roku posiadamy ponad 11 tyś POZYTYWNYCH opinii na forach itp. Dziękujemy za zaufanie !!! Jedna część opinii jest w zakładce OPINIE Jeżeli chcesz zamówić legalne i aktualne testy do Policji to pisz lub dzwoń:  testydopolicji@op.pl  gg 6775028   666–194-944 lub przez formularz kontaktowy: https://pracawpolicji.pl/formularz-kontaktowy/ UWAGA: Jak znajdziesz osobę która spełnia WSZYSTKIE warunki o których […]

07 Lis

Kolejna aktualizacja testów do Policji !!!

Aktualizacja na dzień 7 listopad 2013. Dziękujemy wam za zaufanie !!! Mamy już ponad 11 tyś pozytywnych opinii !!! Posiadamy Najnowsze testy do Policji – testy wiedzy – multiselect z profilem, zadaniami itd – rozmowa kwalifikacyjna i wiele innych WSYSTKO LEGALNE Najdużej na rynku  od 2008 roku !!! Jeżeli chcesz zamówić legalne i aktualne testy […]

28 Paź

Testy Do Policji – Wydział Prewencji

Wydział Prewencji na przykładzie KSP Warszawa Zespół ds. patrolowo interwencyjnych i dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji realizuje zadania w zakresie organizacji, koordynacji i nadzoru nad funkcjonowaniem służby prewencyjnej w jednostkach i komórkach organizacyjnych garnizonu stołecznego między innymi poprzez: 1. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem komórek patrolowo interwencyjnych i dzielnicowych, kontrolowanie zgodności działań podejmowanych przez te […]

17 Paź

Testy do Policji – Nowe zasady naboru do Policji

Nowe zasady dla kandydatów na funkcjonariuszy Policji MSW skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia dotyczący postępowania kwalifikacyjnego, który przewiduje m.in. zaostrzenie zasad zaliczania testu sprawnościowego dla kandydatów do służby w Policji. W przypadku niezaliczenia testu nie będzie można już ponownie do niego przystąpić w ramach jednego postępowania. Zmiana uzasadniona jest potrzebą przyjmowania do służby osób […]

27 Wrz

Testy do Policji 2014 – Laboratorium Kryminalistyczne

Laboratorium Kryminalistyczne na przykładzie KSP Warszawa Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Stołecznej Policji zatrudnia specjalistów przygotowanych do podjęcia czynności procesowo-kryminalistycznych zmierzających do uzyskania środków dowodowych. Podstawowym, najważniejszym etapem tych czynności są oględziny, których celem jest udzielenie odpowiedzi na siedem złotych pytań kryminalistycznych: Co się zdarzyło? Gdzie popełniono przestępstwo? Kiedy zaistniało przestępstwo? W jaki sposób popełniono przestępstwo? Za […]

26 Wrz

Testy do Policji 2014 – Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą jest specjalistyczną wyodrebnioną komórką organizacyjną realizującą zadania operacyjne i procesowe w zakresie rozpoznawania, wykrywania, ujawniania, scigania i zapobiegania przestępstwom o charakterze gopodarczym. Z uwagi na specyfikę tych kategorii przestępstw oraz występujące zagrożenia przestępczością Wydział realizuje zadania wykonawcze oraz nadzorczo-koordynujące. Do zadań Wydziału należy […]

25 Wrz

Testy do Policji 2014 – Wydział do walki z korupcją

Wydział do walki z Korupcją Korupcja – w znaczeniu klasycznym oznacza przyjmowanie lub żądanie przez urzędnika instytucji państwowej i samorządowej korzyści majątkowej albo osobistej w zamian za wykonanie czynności służbowej lub naruszenie prawa (słownik języka polskiego PWN). Najczęściej spotykanymi działaniami o charakterze korupcyjnym są: * przekupstwo (łapownictwo), * wykorzystywanie środków budżetowych i majątku publicznego do […]

23 Wrz

Testy do Policji 2014 – Wydział kryminalny

Wydział kryminalny Wydział Kryminalny Komendy Stołecznej Policji realizuje zadania operacyjno– rozpoznawcze w zakresie czynności wykonawczych i nadzorczych oraz zadania dochodzeniowo-śledcze. Prowadzi czynności zmierzające do ustalenia sprawców przestępstw skierowanych przeciwko mieniu, przestępstw związanych z patologiami społecznymi oraz ustalaniu miejsc pobytu i zatrzymywaniu osób poszukiwanych. Ponadto nadzoruje i koordynuje działania służb kryminalnych w jednostkach Policji podległych KSP. […]