Więcej o testach

By przejść przez proces rekrutacyjny do Policji należy wykonać pięć testów:

 1. Test Wiedzy Ogólnej – 40 punktów
 2. Test Sprawności Fizycznej – 60 punktów
 3. Test MultiSelect – w chwili obecnej bez punktacji – trafisz w profil policjanta zdajesz
 4. Testy w Poradni Zdrowia Psychicznego (bez punktacji albo przejdziemy albo nie)
 5. Rozmowa kwalifikacyjna – 60 punktów

Testy do policjiPo pomyślnym ukończeniu rozmowy kwalifikacyjnej punkty kandydata są sumowane, a następnie umieszczane w rankingu. Przydział na szkolenie zależy od miejsca w rankingu zajętego przez daną osobę. Może więc dojść do sytuacji, w której pomimo pozytywnego ukończenia całego procesu rekrutacji kandydat nie dostanie się do formacji, gdyż otrzyma mniej punktów z testów do policji niż inne osoby. Warto jest się więc postarać o uzyskanie jak najlepszych wyników na wszystkich etapach rekrutacji.

Na naszej stronie znajdują się wszystkie aktualne i niezbędne testy do policji przygotowujące do zaliczenia procesu rekrutacyjnego. Obejmuje to więc test z Wiedzy Ogólnej zawierający odpowiedzi na 614 pytań z zakresu funkcjonowania policji, ruchu drogowego, a także bezpieczeństwa publicznego, klęsk żywiołowych, Unii Europejskiej, Administracji Publicznej, ruchu drogowego oraz funkcjonowania Policji. Nowe pytania dodajemy na bieżąco. Test Wiedzy Ogólnej odbywa się tego samego dnia co Test Sprawności Fizycznej. Pytania z TWO są wyświetlane na komputerze, a rozwiązywany jest na kartkach, w formie 40 pytań zamkniętych z czterema odpowiedziami, z których tylko jedna jest prawidłowa.

testy do policjiParę dni po TSF oraz TWO odbywa się test psychologiczny MultiSelect. Jego zadaniem jest sprawdzenie predyspozycji psychologicznych kandydata na policjanta. Badane są takie elementy jak cechy charakteru, stabilność emocjonalna czy współdziałanie w grupie. Wbrew obiegowej opinii, do sprawdzianu tego typu można się przygotować wcześniejszą nauką. Na naszej stronie znajduje się obszerna i legalna baza pytań, które pojawiały się wcześniej na teście MultiSelect w tym najważniejszy profil policjanta – od tego zależy czy zdamy czy nie. Dzięki nim każdy kandydat będzie mógł pewnie podejść do sprawdzianu predyspozycji psychologicznych. Tym, co wyróżnia nas na tle innych stron jest autorski poradnik, który umożliwia zaznajomienie się z procedurą testową oraz wytłumaczenie wszelkich niejasności związanych z tym testem.

Oprócz tego na stronie znajdują się poradniki dotyczące tego, jak odpowiadać na pytania oraz jak dobrze zaprezentować się na egzaminie. Znaleźć można również informacje odnośnie przebiegu komisji lekarskiej, egzaminu fizycznego oraz etapów postępowania rekrutacyjnego. Posiadamy również dokumenty takie jak wzór podania oraz wzór życiorysu(dla przykładu). Pośród pomocy naukowych posiadamy Testy Poradni Zdrowia Psychicznego, Matryce Ravena (używane do zbadania umiejętności logicznego myślenia), a także Tablice Ishary (okulistyczny test sprawdzający umiejętność odróżniania kolorów czerwonego oraz zielonego).

W skrócie oferujemy legalne testy, tj:

 • nowe testy wiedzy ogólnej z odpowiedziami – wszystkie bazy pytań
 • testy multiSelect 2 z nowym profilem policjanta, nie te stare 560 pytań, zadania, poradniki itp
 • cechy policjanta, cechy idealnego przełożonego, wady, zalety – bardzo przydatne na multiSelect
 • testy w Poradni Zdrowia Psychicznego m.in matryce ravena, test niedokończonych zdań, wyjaśnienia pojęć itp
 • testy na rozmowę kwalifikacyjną(wywiad zorganizowany)

czyli wszystko co potrzebne żeby zdać test do Policji. Nasze testy są BEZ OGRANICZENIA CZASOWEGO I BEZ LIMITU.

 

 • Ponadto możliwe jest zasięgnięcie porady przez telefon, e-mail lub gadu gadu.
 • Jeżeli jesteś zainteresowany legalnymi testami skontaktuj się ze mną (dane znajdują się poniżej).
 • Nowe pytania dodawane są na bieżąco.
 • Według danych z 1 slistopada 2020 roku posiadamy ponad 38 tyś. pozytywnych opinii! 

W sondzie która jest na największym forum policyjnym  w Polsce, na nasze testy głosuje ponad 2000 tysiące osób, na inne zaledwie 100 …to świadczy o naszym profesjonalizmie.

Jeżeli chcesz zamówić legalne i aktualne testy do Policji to pisz lub dzwoń:

 

 gg 6775028

  666194-944 w godz 10-17 prócz weekendów

lub przez formularz kontaktowy:

https://pracawpolicji.pl/formularz-kontaktowy/

Z A P R A S Z A M Y

testy do policji multiselect

NAJWIĘKSZE FORUM POLICYJNE