Testy MultiSelect

MultiselectNajtrudniejszym etapem rekrutacji do Policji jest test Multiselect. Odpada na nim około 90% kandydatów. Wynika to przede wszystkim ze skomplikowanego systemu oceny, a także z niejasności otaczających procedurę testową. Celem tego sprawdzianu jest weryfikacja, czy kandydat pasuje do profilu policjanta. Badane są takie aspekty jak: cechy charakteru, umiejętność współpracy w grupie, stabilność emocjonalna czy inteligencja. Odbywa się on z reguły od kilku dni do nawet kilku tygodni po pierwszych dwóch etapach, czyli Teście Sprawności Fizycznej oraz Teście Wiedzy Ogólnej

Test MultiSelect ten przeprowadzany jest w sali komputerowej, gdzie każda osoba rozwiązuje go indywidualnie. Większość zadań ma charakter pytań zamkniętych, jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Oprócz predyspozycji psychologicznych badane są podstawowe umiejętności typu obliczanie średniej czy sprawność wzrokowa. Rozwiązanie całości trwa około półtorej-dwie godziny. Na końcową ocenę, oprócz części komputerowej, składa się również wynik wywiadu z psychologiem policyjnym.

 

Podczas testu spodziewać się można:

  1. testu osobowości,
  2. rozsypanki zdań: z podanych słów należy ułożyć 3 logiczne zdania,
  3. zadań matematycznych: sprawdzają one umiejętności logicznego myślenia, a także zdolności arytmetyczne,
  4. testu spostrzegawczości: trzeba się w nim przyjrzeć dwóm obrazkom, a następnie stwierdzić czy wyświetlane grafiki są ich częścią,
  5. historyjek: krótkie teksty sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem, a także kojarzenia faktów i ich logicznego łączenia,
  6. testu psychologicznego: testowany musi ustosunkować się do kilkuset stwierdzeń dotyczących jego usposobienia, cech charakteru i sposobu radzenia sobie z kryzysowymi/stresującymi sytuacjami.

Oferujemy rozbudowaną bazę pomocy naukowych, które z pewnością ułatwią przygotowania do testu. Pośród nich znajdują się m.in. Testy Poradni Zdrowia Psychicznego, Matryce Ravena (używane do zbadania umiejętności logicznego myślenia), a także Tablice Ishary (okulistyczny test sprawdzający umiejętność odróżniania kolorów czerwonego oraz zielonego). Test niedokończonych zdań, wyjaśnienia słówek. Historyjki kryminalne, ćwiczenia na pamięć fotograficzną oraz tekstową również wielokrotnie okazały się przydatne podczas procesu rekrutacyjnego na policjanta. Grafiki sześcianów i zadania matematyczne przydadzą się do etapu badającego zdolności arytmetyczne i logiczne. Co ważne posiadamy nowy profil policjanta – nie te stare ponad 560 pytań !!! . Posiadamy również cechy policjanta, wady, zalety – bardzo przydatne podczas testu multiselect. Oprócz tego polecamy nasz autorski poradnik, w którym zebrane zostały profesjonalne porady, które przydadzą się nie tylko na test Multiselect, ale również na rozmowie kwalifikacyjnej, czy już podczas pracy w zawodzie policjanta.

Przygotowanie do testu Multiselect jest kluczowym etapem rekrutacji policyjnej. W wypadku niezdania kandydat musi odczekać pełne 12 miesięcy, by móc do niego podejść ponownie. Warto jest więc włożyć odpowiednio dużo czasu i pracy w naukę, by nie musieć później czekać całego roku na kolejne podejście.

Nasze testy są bez ograniczenia czasowego i bez limitu !

Kontakt:

Jarosław Sokołowski ( NOFX )

testydopolicji@op.pl
gg 6775028
tel: 666 194 944 (w godzinach 10-17)

Zapraszamy

multiselect